คาสิโนปอยเปต เว็บบอล SBOBET UFABET

คาสิโนปอยเปต บริษัทเชื่อว่าข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานของสมมติฐานที่สมเหตุสมผลเมื่อทำขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทขอเตือนว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดการณ์ผลลัพธ์หรือผลลัพธ์ที่แท้จริง หรือผลกระทบของความเสี่ยง ความไม่แน่นอน หรือปัจจัยอื่นๆ ต่อผลลัพธ์หรือผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ และด้วยเหตุนี้

เราจึงไม่ควรเชื่อถือข้อความเหล่านี้เกินควร ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าจะพูดเฉพาะในวันที่พวกเขาถูกสร้างขึ้น และบริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความเหล่านี้ในแง่ของเหตุการณ์หรือการพัฒนาที่ตามมา ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้หรือผลลัพธ์ที่กล่าวถึงใน

แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า บริษัทขอเตือนว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดการณ์ผลลัพธ์หรือผลลัพธ์ที่แท้จริง หรือผลกระทบของความเสี่ยง ความไม่แน่นอน หรือปัจจัยอื่นๆ ต่อผลลัพธ์หรือผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ และด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่ควรเชื่อถือข้อความเหล่านี้เกินควร ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า

จะพูดเฉพาะในวันที่พวกเขาถูกสร้างขึ้น และบริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความเหล่านี้ในแง่ของเหตุการณ์หรือการพัฒนาที่ตามมา ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้หรือผลลัพธ์ที่กล่าวถึงในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า บริษัทขอเตือนว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดการณ์

ผลลัพธ์หรือผลลัพธ์ที่แท้จริง หรือผลกระทบของความเสี่ยง ความไม่แน่นอน หรือปัจจัยอื่นๆ ต่อผลลัพธ์หรือผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ และด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่ควรเชื่อถือข้อความเหล่านี้เกินควร ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าจะพูดเฉพาะในวันที่พวกเขาถูกสร้างขึ้น และบริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุง

ข้อความเหล่านี้ในแง่ของเหตุการณ์หรือการพัฒนาที่ตามมา ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้หรือผลลัพธ์ที่กล่าวถึงในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าจะพูดเฉพาะในวันที่พวกเขาถูกสร้างขึ้น และบริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความเหล่า

นี้ในแง่ของเหตุการณ์หรือการพัฒนาที่ตามมา ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้หรือผลลัพธ์ที่กล่าวถึงในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าจะพูดเฉพาะในวันที่พวกเขาถูกสร้างขึ้น และบริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความเหล่านี้ในแง่ของ

เหตุการณ์หรือการพัฒนาที่ตามมา ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้หรือผลลัพธ์ที่กล่าวถึงในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับ Town Sports International Holdings, Inc.:

Town Sports International Holdings, Inc. ซึ่งตั้งอยู่ในนิวยอร์ก เป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการฟิตเนสคลับชั้นนำในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกลางมหาสมุทรแอตแลนติกของสหรัฐอเมริกา และดำเนินการฟิตเนสคลับ 160 แห่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ผ่านบริษัทในเครือ ซึ่งประกอบด้วย 108

สโมสรกีฬานิวยอร์ก 108 สโมสรกีฬาบอสตัน 25 แห่ง สโมสรกีฬาวอชิงตัน 18 แห่ง (สองสโมสรเป็นเจ้าของบางส่วน) สโมสรกีฬาฟิลาเดลเฟีย 6 แห่ง และสโมสร 3 แห่งที่ตั้งอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ สโมสรเหล่านี้ให้บริการสมาชิกประมาณ 523,000 คน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TSI โปรดไปที่ http://www.mysportsclubs.com

บริษัทจะจัดการประชุมทางโทรศัพท์ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 16:30 น. (ภาคตะวันออก) เพื่อหารือเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสที่สี่และผลประกอบการทั้งปี Robert Giardina ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ Dan Gallagher ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน จะเป็นเจ้าภาพการประชุมทาง

โทรศัพท์ การประชุมทางโทรศัพท์จะดำเนินการผ่านเว็บและอาจเข้าถึงได้ผ่านทางส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ที่เว็บไซต์www.mysportsclubs.com การเล่นซ้ำและการถอดเสียงการสนทนาจะมีให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555

ในบางครั้ง เราอาจใช้เว็บไซต์ของเราเป็นช่องทางการแจกจ่ายข้อมูลสำคัญของบริษัท ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัทมีการโพสต์เป็นประจำและสามารถเข้าถึงได้ที่http://www.mysportsclubs.com นอกจากนี้ คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับเราโดยอัตโนมัติโดยการลงทะเบียนอีเมลของคุณโดยไปที่ส่วน “อีเมลแจ้งเตือน” ที่ http://www.mysportsclubs.com

มาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP –และ ที่ปรับปรุงแล้วประกอบด้วยรายได้ (ขาดทุน) สุทธิ บวกดอกเบี้ยจ่าย (สุทธิจากรายได้ดอกเบี้ย) สำรองภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายA ที่ปรับปรุงแล้วคือของบริษัทที่ไม่รวมผลขาดทุนจากการชำระหนี้ สินทรัพย์ถาวรหรือการด้อยค่าของค่าความนิยม และในกรณีของ Q4 2010 และทั้งปี 2010 รายได้ที่รับรู้สำหรับการฝึกอบรมส่วนบุคคลที่ไม่ได้ใช้และหมดอายุ ไม่ใช่ตัวชี้วัดสภาพคล่องหรือประสิทธิภาพทางการเงินที่นำเสนอตาม GAAP ตามที่เรากำหนด อาจไม่เหมือนกับการวัดที่มีชื่อคล้ายกันซึ่งใช้โดยบริษัทอื่นบางแห่ง

มีข้อจำกัดที่เป็นสาระสำคัญในฐานะเครื่องมือวิเคราะห์ และไม่ควรนำมาพิจารณาแยกกันหรือทดแทนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน รายได้จากการดำเนินงาน หรือกระแสเงินสดหรือข้อมูลรายได้อื่นๆ ที่จัดทำขึ้นตาม GAAP รายการที่ไม่รวมอยู่ใน EBITDA แต่รวมอยู่ในการคำนวณกำไรสุทธิที่รายงาน เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของงบกระแสเงินสดและรายได้รวม และต้องนำมาพิจารณาในการประเมินสภาพคล่องของเราอย่างครอบคลุม

EBITDA ไม่รวมผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของข้อมูล GAAP ที่รายงานของเรา ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสด มีมูลค่ารวม 12.7 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 แม้ว่าค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายจะมีพื้นฐานมาจากการที่จะนำเงินลงทุนดังกล่าวไปลงทุนในธุรกิจของเราเพื่อฟื้นฟู เติมเต็ม หรือซื้อทรัพย์สิน อุปกรณ์และ สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เงินที่แสดงโดยค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายสามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้ตามดุลยพินิจของบริษัท ( เช่น,การชำระหนี้). ดังนั้น EBITDA อาจมีประโยชน์ในการเป็นมาตรการเสริมสำหรับข้อมูลทางการเงินของ GAAP เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถของเราในการตอบสนองความต้องการด้านสภาพคล่องและทรัพยากรเงินทุนของเรา

นักลงทุนหรือผู้มีแนวโน้มจะเป็นนักลงทุนในบริษัทขอ เป็นประจำเพื่อเป็นมาตรการในการวิเคราะห์เพิ่มเติมและร่วมกับข้อมูลทางการเงิน GAAP ของเรา เราเข้าใจดีว่านักลงทุนเหล่านี้ใช้ เพื่อประเมินความสามารถของเราในการชำระหนี้ที่มีอยู่และก่อหนี้ในอนาคต เพื่อประเมินโครงการค่าตอบแทนผู้บริหารของเรา เพื่อประเมินความสามารถของเราในการจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการรายจ่ายฝ่ายทุนของเรา และเพื่อให้ได้มา ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการที่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการของบริษัทวิเคราะห์สภาพคล่องของเรา เราเชื่อว่านักลงทุนพบว่าการรวมไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์ของเรานั้นมีประโยชน์และเป็นประโยชน์ต่อพวกเขา

ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารของเรายังใช้ เป็นมาตรการเสริมสำหรับข้อมูลทางการเงินของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายกับที่นักลงทุนใช้วัตถุประสงค์ที่นักลงทุนอาจใช้และผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารของเราใช้ รวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

บริษัทจำเป็นต้อง ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินและข้อจำกัดการกู้ยืมที่อิงตามการเปลี่ยนแปลงของตามที่กำหนดไว้ในวงเงินสินเชื่ออาวุโสประจำปี 2554 ของเรา
การสนทนาของเรากับผู้ให้กู้และนักลงทุนที่คาดหวังในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รวมถึงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้อาวุโสประจำปี 2554 ของเรา ได้ยืนยันถึงความสำคัญของในกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อแก่เราหรือการลงทุนในตราสารหนี้ของเรา

บริษัทใช้เป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดโบนัสประจำปีสำหรับผู้บริหาบริษัทถือว่า เป็นมาตรการเสริมที่เป็นประโยชน์สำหรับข้อมูลทางการเงินของ GAAP เนื่องจากเป็นการบ่งชี้ถึงความสามารถของเราในการสร้างเงินทุนที่เพียงพอสำหรับรายจ่ายฝ่ายทุน (รวมถึงการเปิดสโมสรใหม่และการยกระดับสโมสรที่มีอยู่) ตลอดจนดำเนินการริเริ่มเพื่อปรับปรุง ธุรกิจของเราด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ตามกลยุทธ์ของเรา

นักวิเคราะห์หุ้นรายไตรมาสที่ติดตามบริษัทของเรามักจะรายงานเกี่ยวกับของเราในส่วนที่เกี่ยวกับคำวิจารณ์ในการประเมินมูลค่า
เราไม่ และนักลงทุนไม่ควรพึ่งพา หรือที่ปรับปรุงแล้วอย่างไม่เหมาะสมเพื่อเป็นตัววัดสภาพคล่องของเราMLB 2K12ได้รับการจัดอันดับ E สำหรับทุกคนโดย ESRB และจะวางจำหน่ายในวันที่ 6 มีนาคม 2555 สำหรับวิดีโอเกม Xbox 360? และระบบความบันเทิงจาก Microsoft, ระบบความบันเทิงสำหรับคอมพิวเตอร์ PlayStation?3, ระบบ Wii?, ระบบความบันเทิงสำหรับคอมพิวเตอร์ PlayStation?2, PSP ? (PlayStation?Portable) ระบบ Nintendo DS? และ Windows PC

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับMLB 2K12กรุณาเยี่ยมชม facebook.com/mlb2k

2K Sports เป็นส่วนหนึ่งของ 2K ซึ่งเป็นค่ายพิมพ์ของ Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ: TTWO)

เกี่ยวกับ Take-Two Interactive Software

Take-Two Interactive Software, Inc. ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์กซิตี้ เป็นผู้พัฒนา นักการตลาด และผู้เผยแพร่ความบันเทิงเชิงโต้ตอบชั้นนำสำหรับผู้บริโภคทั่วโลก บริษัทพัฒนาและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ผ่านสองค่ายเพลงที่ Rockstar Games และ 2K เป็นเจ้าของทั้งหมด ซึ่งเผยแพร่ชื่อภายใต้แบรนด์ 2K Games, 2K Sports และ 2K Play ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการออกแบบมาสำหรับระบบคอนโซล ระบบเกมพกพา และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล รวมถึงสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต และจัดส่งผ่านการขายปลีกทางกายภาพ การดาวน์โหลดแบบดิจิทัล แพลตฟอร์มออนไลน์ และบริการสตรีมมิ่งบนคลาวด์ หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายต่อสาธารณะใน NASDAQ ภายใต้สัญลักษณ์ TTWO สำหรับข้อมูลองค์กรและผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่http://www.take2games.com .

เกี่ยวกับสปิน:

SPIN มอบบัตรผ่านเข้าสู่วัฒนธรรมดนตรีผ่านพอร์ตโฟลิโอของสิ่งพิมพ์ที่ได้รับรางวัลและคุณสมบัติดิจิทัล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 นิตยสาร SPIN ได้เปิดโอกาสให้ศิลปินระดับชาติได้รู้จักกับศิลปินแนวหน้าที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์หลายคน ในขณะที่บันทึกภาพแนวโน้มและฉากต่างๆ ที่หล่อหลอมโลกของร็อค ป๊อป และฮิปฮอปไว้อย่างชัดเจน SPIN.com นำเสนอเนื้อหารายวันที่ไม่ซ้ำใคร รวมถึงข่าวด่วน รอบปฐมทัศน์เพลงและวิดีโอ บทวิจารณ์คอนเสิร์ตและเพลง และการดาวน์โหลดฟรี แอป SPIN Play ให้ดาวน์โหลดฟรีและมีฟีดข่าวและบทวิจารณ์ที่ส่งตรงจาก SPIN.com รุ่นพรีเมียมรายเดือนนำเสนอเพลงสตรีมมิ่ง 60 รายการและวิดีโอสตรีมมิ่ง 30 รายการโดยบรรณาธิการของ SPIN รวมถึงประเภทการคิดล่วงหน้า เนื้อหาบรรณาธิการที่เชื่อถือได้และภาพถ่ายที่สวยงามซึ่ง SPIN ได้สร้างแบรนด์ขึ้นมา เข้าร่วม SPIN บน Facebook ได้ที่www.facebook.com/SPIN หรือติดตาม Twitter @SPINmagazine

“PlayStation” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Sony Computer Entertainment America Inc.

Microsoft, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE และโลโก้ Xbox เป็นเครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัท Microsoft และใช้ภายใต้ใบอนุญาตจาก Microsoft

Wii และ Nintendo DS เป็นเครื่องหมายการค้าของ Nintendo

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่อยู่ในที่นี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

ข้อควรระวังเกี่ยวกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข้อความในที่นี้ซึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีตถือเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง และอาจระบุได้ด้วยคำต่างๆ เช่น “คาดการณ์” “เชื่อ” “ประมาณการ” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “วางแผน ” “มีศักยภาพ” “คาดการณ์” “โครงการ” “แสวงหา” “จะ” หรือคำที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน และรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความเกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจในอนาคตและผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวอิงตามความเชื่อในปัจจุบันของฝ่ายบริหารของเรา เช่นเดียวกับการสันนิษฐานและข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งอาจมีความไม่แน่นอนโดยธรรมชาติ ความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่คาดเดาได้ยาก ผลลัพธ์ที่แท้จริงและผลลัพธ์อาจแตกต่างกันอย่างมากจากข้อความคาดการณ์ล่วง

หน้าเหล่านี้ โดยพิจารณาจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ซึ่งรวมถึง: การพึ่งพาผู้บริหารหลักและบุคลากรด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพึ่งพาผลิตภัณฑ์ Grand Theft Auto และความสามารถของเราในการพัฒนาเรื่องยอดนิยมอื่นๆ สำหรับ แพลตฟอร์มรุ่นปัจจุบัน การเปิดตัวในเวลาที่เหมาะสมและการยอมรับของตลาดที่สำคัญของเกมของเรา ความสามารถในการรักษาระดับราคาที่ยอมรับได้ในเกมของเรา ความสามารถของเราในการระดมทุนหากจำเป็น

และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานระหว่างประเทศ ปัจจัยและข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ มีอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554www.take2games.com . ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดมีคุณสมบัติตามข้อความเตือนเหล่านี้และมีผลใช้บังคับ ณ วันที่จัดทำขึ้นเท่านั้น บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออย่างอื่น

ในปี 2011 Yahoo! Sports Radio เปิดตัวรายการ Rivals College Sports ซึ่งมีนักเขียนและผู้มีส่วนร่วมจาก Rivals.com และ Fantasy Freaks Show ที่ Yahoo! ผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาแฟนตาซี แบรด อีแวนส์ และแอนดี้ เบห์เรนส์

แฟนๆ สามารถฟังสดได้ที่ http://www.yahoosportsradio.com/listenเกี่ยวกับ GOW Broadcasting, LLC

Gow Broadcasting, LLC ซึ่งตั้งอยู่ในฮูสตัน จำหน่ายเนื้อหาเสียงภายใต้ Yahoo! ชื่อแบรนด์ Sports Radio ( www.yahoosportsradio.com ) เข้าถึงผู้คนได้ประมาณห้าล้านคนต่อสัปดาห์บนเครือข่ายสถานีภาคพื้นดินเกือบ 200 แห่ง วิทยุ Sirius Satellite มือถือ และพันธมิตรดิจิทัลจำนวนหนึ่ง Gow Broadcasting, LLC ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มการลงทุนส่วนตัวที่มีประสบการณ์มากมายในการเป็นเจ้าของสื่อ กลุ่มนักลงทุนประกอบด้วย Steve Webster ผู้จัดการร่วมและซีอีโอร่วมของ Avista Capital, Patrick Dugan รองประธานและที่ปรึกษาทั่วไปของ Nortex Corporation และ David Gow ประธานและ CEO ของ Gow Broadcasting, LLC

Visa ระดมแฟนๆ ร่วมเชียร์ทั่วโลกด้วยการเปิดตัวแคมเปญการตลาดตามธีมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกระดับโลก – Go World
แคมเปญการตลาดแบบบูรณาการมีส่วนขยายโซเชียลมีเดีย การโฆษณาและโปรโมชั่นที่ครอบคลุมกว่า 70 ประเทศ

เลือก US Fan Cheers ให้ปรากฏในโฆษณาระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

07 พฤษภาคม 2555 08:30 น. Eastern Daylight Time
ซานฟรานซิสโก–( บิสิเนส ไวร์ )–13 ก.ค. Visa Inc. (NYSE: V) ขอเชิญแฟนๆ ทั่วโลกใช้โซเชียลมีเดียเพื่อ “เชียร์” ทีม Visa ที่ชื่นชอบในโอลิมปิกและพาราลิมปิก หวังว่าจะคว้าชัยชนะในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก 2012 ที่ลอนดอน เกม.

“แฟนๆ ต่างหลงใหลในกีฬาโอลิมปิกด้วยการแสดงอันน่าเกรงขามของนักกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก และในทางกลับกัน นักกีฬาเหล่านั้นก็ได้รับแรงบันดาลใจจากเสียงเชียร์และการสนับสนุนจากแฟนๆ”

ทวีตนี้“เสียงเชียร์ระดับโลก” เป็นหัวใจสำคัญของแคมเปญการตลาดแบบบูรณาการในธีมโอลิมปิกของวีซ่าGo Worldซึ่งเป็นแคมเปญที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ 25 ปีของ Visa ในฐานะผู้สนับสนุนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก แคมเปญนี้ใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยมพร้อมกับโฆษณาทางโทรทัศน์

และดิจิทัลและโปรโมชั่นการใช้งานเพื่อเปลี่ยนความหลงใหลของแฟน ๆ ให้กลายเป็นเสียงเชียร์ออนไลน์ที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาที่ได้รับการสนับสนุนจากวีซ่า (Team Visa) มากกว่า 60 คนในขณะที่พวกเขาเตรียมตัวและแข่งขันที่ เกมส์

อันโตนิโอ ลูซิโอ หัวหน้าฝ่ายการตลาด กลยุทธ์และองค์กรระดับโลก กล่าวว่า “แฟนๆ ต่างหลงใหลในกีฬาโอลิมปิกด้วยการแสดงอันน่าเกรงขามของนักกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก และในทางกลับกัน นักกีฬาเหล่านั้นก็ได้รับแรงบันดาลใจจากเสียงเชียร์และการสนับสนุนจากแฟนๆ ที่พวกเขาได้รับ” เจ้าหน้าที่ฝ่าย

พัฒนาของ Visa Inc. “ช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์และน่าจดจำในประวัติศาสตร์การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้รับแรงหนุนจากเสียงเชียร์ แคมเปญระดับโลกของเราทำให้แฟน ๆ เป็นศูนย์กลางของประสบการณ์และมีเป้าหมายที่จะรวมโลกในการเคลื่อนไหวเชียร์ระดับโลกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการแสดงของนักกีฬาและเผยแพร่จิตวิญญาณของโอลิมปิก”เชียร์ผ่านโซเชียล

แฟน ๆ ทั่วโลกสามารถสร้างและส่งเสียงเชียร์ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว โพสต์ ภาพถ่าย หรือวิดีโอบนหน้า Facebook ของ Visa ( www.facebook.com/visa ) และสามารถร่วมส่งกำลังใจระดับโลกได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว เชียร์ช่อง YouTube ของ Visa ( www.youtube.com/visabrand ) และผ่านการผสานรวมกับเว็บไซต์พันธมิตร เช่น NBCOlympics.com, Yahoo! และสปอร์ทสอิว

เป็นครั้งแรกที่ Visa จะให้รางวัลแก่แฟน ๆ ในสหรัฐอเมริกาสำหรับการเข้าร่วมในแคมเปญโดยให้ผู้บริโภคชาวอเมริกันมีโอกาสได้รับเสียงเชียร์ในโฆษณา Visa รุ่นพิเศษฉลองความสำเร็จของนักกีฬา Team Visa ซึ่งจะออกอากาศทางโทรทัศน์และ ออนไลน์ระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกลอนดอน 2012 ทุกวิดีโอและภาพเชียร์ที่มีสิทธิ์ส่งในสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่ 7 พฤษภาคมถึง 15 มิถุนายนจะถูกป้อน และ Visa จะเลือกเสียงเชียร์ที่สร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ และสนับสนุนมากที่สุดเพื่อแสดงในโฆษณาใหม่ ไม่จำเป็นต้องซื้อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและข้อกำหนดในการยื่นคำร้อง โปรดไปที่ www.facebook.com/visa

การใช้แอปพลิเคชัน Cheer ของ Visa ( http://cheer.visagoworld.com ) แฟน ๆ จะได้รับเนื้อหาเกี่ยวกับนักกีฬาที่เกี่ยวข้องตามความชอบและความชอบของพวกเขา โดยจะมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่เป็นส่วนตัว สำหรับแฟน ๆ ที่ชอบเชียร์ในระหว่างการเดินทาง พวกเขาจะสามารถส่งเสียงเชียร์ได้ในคลิกเดียวผ่านหน้า Facebook ของ Visa ผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

นักกีฬา Team Visa จะสามารถดูเสียงเชียร์ที่แฟนๆ ส่งเข้ามาได้ผ่านแอปพลิเคชัน Cheer ของ Visa เพื่อช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการฝึกซ้อมสำหรับการแข่งขัน

แฟน ๆ ทั่วโลกจะสามารถเชียร์ผ่านเครือข่ายโซเชียลอื่น ๆ ที่เป็นที่ต้องการในท้องถิ่นรวมถึง Sina-Weibo (จีน) และ VKontakte (รัสเซีย)โทรทัศน์/โฆษณาดิจิทัลและการปรับแต่ง

โฆษณาทางโทรทัศน์และโฆษณาดิจิทัลที่นำเสนอเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจของนักกีฬา Team Visa และช่วงเวลาที่น่าจดจำของตำนานโอลิมปิกเน้นย้ำถึงบทบาทที่การเชียร์ช่วยให้นักกีฬาบรรลุความยิ่งใหญ่

โฆษณาชุดแรกในชุดโฆษณาGo World “The Difference” ที่เปิดตัวในวันนี้ระหว่างเพลง “The Voice” ของ NBC ในสหรัฐอเมริกา “The Difference” เป็นการฉลองความสำเร็จที่ใกล้เคียงและน่าทึ่งที่สุดบางส่วนในประวัติศาสตร์การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก รวมถึงชัยชนะของ Michael Phelps ด้วย หนึ่งในร้อยวินาทีในผีเสื้อ 100 เมตรในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 2008 ที่ปักกิ่ง และเตือนผู้ชมว่าการร่วมเชียร์ด้วยกันสามารถช่วยขับเคลื่อนนักกีฬาไปสู่ความยิ่งใหญ่ได้

เพื่อขยายการเข้าถึงของแคมเปญในสหรัฐอเมริกา Visa ได้ร่วมมือกับจุดหมายปลายทางออนไลน์ชั้นนำรวมถึง NBCOlympics.com, Yahoo! และ Sports Illustrated เพื่อให้แฟน ๆ สามารถเชียร์นักกีฬา Team Visa ผ่านปุ่มเชียร์เพียงคลิกเดียว วีซ่ายังช่วยให้แฟนๆ ส่งเสียงเชียร์ได้ในคลิกเดียวผ่านแอปพลิเคชันมือถือและแท็บเล็ตธีมโอลิมปิกของ Yahoo!

ทั่วทั้ง Facebook และ YouTube แฟนๆ สามารถดูโฆษณาและวิดีโอการฝึกของนักกีฬา Team Visa ได้ เช่น Michael Phelps (สหรัฐอเมริกา, ว่ายน้ำ), Yelena Isinbaeva (รัสเซีย, กระโดดค้ำถ่อ) และ Li Na (จีน, เทนนิส) เป็นต้น เรื่องราวเบื้องหลังการเดินทางของนักกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกCheer in Person – วีซ่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2012 เพื่อการชิงโชค

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2555 ผู้ถือบัตรวีซ่าในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาจะถูกป้อนโดยอัตโนมัติเพื่อลุ้นรับทริปไปเชียร์ด้วยตนเองในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่เหลือตลอดชีวิตเมื่อใช้งาน บัตรวีซ่าของพวกเขา ทุก ๆ สี่ปีที่เริ่มการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ริโอ 2016 ผู้ชนะรางวัลใหญ่หนึ่ง

รางวัลของการ ชิงโชคการ แข่งขันกีฬาโอลิมปิก Visa 2012 สำหรับการชิงโชคในชีวิตและแขกหนึ่งคนจะได้รับตั๋วเครื่องบินไปกลับและที่พักสำหรับสองคน รถรับส่งสำหรับงานไปกลับ และตั๋วเข้าชมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก การแข่งขันกีฬาที่จัดขึ้นในฤดูร้อน กฎระเบียบอย่างเป็นทางการ รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับรายการที่ไม่ซื้อ สามารถดูได้ที่www.visa.com/tripforlife2012promo. ไม่มีการซื้อหรือภาระผูกพันที่จำเป็นในการเข้าร่วมหรือชนะ ผู้ชนะจะถูกสุ่มเลือกในเดือนกันยายนแคมเปญระดับโลกแต่ระดับท้องถิ่น

แคมเปญGo Worldซึ่งเปิดตัวในสหรัฐอเมริกาสำหรับ คาสิโนปอยเปต การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปักกิ่ง 2008 และเปิดตัวทั่วโลกเป็นครั้งแรกก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองแวนคูเวอร์ 2010 ได้รับการปรับแต่งเพื่อเพิ่มความเกี่ยวข้องในท้องถิ่นในตลาดทั่วโลกรวมถึงสหรัฐอเมริกา แคนาดา บราซิล รัสเซีย ออสเตรเลีย เม็กซิโก ญี่ปุ่น และจีน เป็นต้น ตลาดมากกว่า 70 แห่งเข้าร่วมในแคมเปญการตลาดแบบบูรณาการการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกของ Visa รวมถึงGo World

. นอกจากนี้ Visa ยังทำงานร่วมกับลูกค้าสถาบันการเงินประมาณ 1,000 รายและพันธมิตรผู้ค้าปลีกเพื่อสร้างและเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจด้วย Visa และสร้างความตื่นเต้นให้กับลูกค้าผ่านการเข้าร่วมโปรแกรมการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยโอลิมปิกของ Visaการสนับสนุนนักกีฬา & การเปิดใช้งานผู้สนับสนุนโอลิมปิกEBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 19.7% เป็น 22.9 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2553 และเพิ่มขึ้น 21.2% เป็น 89.5 ล้านดอลลาร์ในปี 2554 เมื่อเทียบกับทั้งปี 2553

Robert Giardina ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ TSI ให้ความเห็นว่า: “กำไร EBITDA 19.7% ของเราในไตรมาสที่ 4 ปี 2011 ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของรายได้ของสโมสรที่เทียบเคียงได้ 3.4% แสดงให้เห็นถึงความสามารถของบริษัทในการดำเนินการในทุกระดับขององค์กร เรารู้สึกตื่นเต้นเกี่ยวกับ

โอกาสของเราในการเพิ่มผลผลิตและความสามารถในการทำกำไรในปี 2555 และใกล้จะถึงเป้าหมายมาร์จิ้น EBITDA 20% ของเราก่อนกำหนด เรายังตั้งเป้าการเติบโตของสโมสรอีกครั้ง และมองเห็นโอกาสสำคัญในอีกห้าปีข้างหน้า เนื่องจากสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดียังคงได้รับแรงผลักดันจากกระแสหลักในสหรัฐอเมริกา”

Vitacost.com, Inc. (NASDAQ: VITC) เป็นผู้ค้าปลีกออนไลน์ชั้นนำและผู้ทำการตลาดโดยตรงของผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงาม รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เช่น วิตามิน แร่ธาตุ สมุนไพร และพฤกษศาสตร์อื่นๆ กรดอะมิโนและเมตาบอลิซึม เช่นเดียวกับเครื่องสำอาง ออร์แกนิก ผลิตภัณฑ์

ดูแลร่างกายและส่วนบุคคล โภชนาการการกีฬา และอาหารเพื่อสุขภาพ Vitacost.com, Inc. จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล่านี้โดยตรงให้กับผู้บริโภคผ่านทางเว็บไซต์www.vitacost.com Vitacost.com, Inc. มุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการดำรงชีวิตที่มีสุขภาพดีให้กับลูกค้าในขณะที่ให้บริการลูกค้าที่เหนือกว่าและการส่งมอบตรงเวลาและถูกต้อง

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1.2% สำหรับ Q4 2011 เมื่อเทียบกับ Q4 2010 อัตรากำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 8.3% สำหรับ Q4 2011 เทียบกับ 8.0% สำหรับ Q4 2010

สโมสรปฏิบัติการ . ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสโมสรที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าพัก และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซักรีดและผ้าเช็ดตัวในระดับที่น้อยกว่าทั่วไปและการบริหาร . ค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหารที่ลดลงในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการลดลงของค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 ส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับการเปิดคลับสองแห่งในไตรมาสที่ 4 ปี 2554

รายได้สุทธิสำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2554 อยู่ที่ 3.3 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 1.3 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2553ผลประกอบการทั้งปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

สำหรับทั้งปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554รายได้รวมเพิ่มขึ้น 4.6 ล้านดอลลาร์หรือ 1.0% เมื่อเทียบกับทั้งปี 2553 อัตรากำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 7.6% ในปี 2554 เทียบกับ 4.0% ในปี 2553 ในปี 2553 เราบันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร ค่าใช้จ่าย 3.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวในปี 2554 รายรับสุทธิสำหรับปี 2554 อยู่ที่ 6.3 ล้านดอลลาร์ เทียบกับขาดทุนสุทธิ 290,000 ดอลลาร์ในปี 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานสำหรับทั้งปี 2554 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 74.9 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 23.6 ล้านดอลลาร์จากทั้งปี 2553 การเพิ่มขึ้นนี้ได้รับแรงหนุนจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นก่อนผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร การเพิ่มขึ้นของรายรับรอตัดบัญชีในปี 2554 ทำให้เกิดกระแส

เงินสดเพิ่มขึ้น 6.5 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับปี 2553 ซึ่งได้แรงหนุนจากค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าที่ลดลงและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ ทำให้เกิดความแปรปรวนของกระแสเงินสดที่ดีในปี 2553 มูลค่า 6.0 ล้านดอลลาร์ สาเหตุหลักมาจากความแตกต่างของระยะเวลาในการจ่า

ยค่าเช่า ณ สิ้นปี 2554 ผลกระทบของภาษีเงินได้ทำให้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น 6.6 ล้านดอลลาร์ในปี 2554 ตามที่เรามี การขอคืนภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นสุทธิจากเงินสดที่จ่ายภาษีในปี 2554 เมื่อเทียบกับปี 2553แนวโน้มการเงินไตรมาสแรกปี 2555:

ตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน ประสิทธิภาพการทำงานล่าสุด และแนวโน้มในปัจจุบันในตลาด และขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่มีอยู่ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แนวโน้มของเราสำหรับไตรมาสแรกของปี 2555 มีดังต่อไปนี้:

รายรับสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2555 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 121.3 ล้านดอลลาร์ถึง 122.3 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 116.7 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2554 ตามเปอร์เซ็นต์ของรายได้ เราคาดว่าเงินเดือนประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2555 และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจะอยู่ที่ประมาณ 39.0% และค่าใช้จ่ายในการ

ดำเนินงานของคลับจะอยู่ที่ประมาณ 37.0% เราคาดว่าค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหารจะอยู่ที่ประมาณ 6.8 ล้านดอลลาร์ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายจะอยู่ที่ประมาณ 12.8 ล้านดอลลาร์ และดอกเบี้ยสุทธิจะอยู่ที่ประมาณ 6.0 ล้านดอลลาร์

เราคาดว่ากำไรสุทธิสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2555 จะอยู่ระหว่าง 2.75 ล้านดอลลาร์ ถึง 3.25 ล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นปรับลดจะอยู่ในช่วง 0.12 ดอลลาร์ต่อหุ้นเป็น 0.14 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยสมมติว่าอัตราภาษีที่แท้จริงอยู่ที่ 41.0% และหุ้นปรับลดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 23.75 ล้านหุ้น โดดเด่น.
เราคาดว่า EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 23.75 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2555
แนวโน้มกิจกรรมการลงทุน:

แฟน ๆ ได้ชมเกมที่พวกเขาหลงใหลอย่างเต็มที่ นอกจากข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้แล้ว แฟนๆ ยังสามารถคาดหวังให้ Wetzel แบ่งปันเรื่องราวการสืบสวนอันน่าสะพรึงกลัวที่เขารู้จัก ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยการละเมิดของ NCAA ที่ มหาวิทยาลัยคอนเนตทิคัต, รัฐโอไฮโอและ มหาวิทยาลัยไมอามี ความสัมพันธ์ที่กว้างขวางและมุมมองการเล่าเรื่องที่ไม่เหมือนใครของเขาจะกำหนดโทนเสียงที่แท้จริงและมีความรู้ของรายการที่เพิ่งเปิดตัวใหม่

การเข้าร่วม Wetzel คือ Pat Forde, Yahoo! คอลัมนิสต์วิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ และหนึ่งในชื่อที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในวงการกีฬาของวิทยาลัย มีประสบการณ์ 25 ปีในโลกของการรายงานกีฬา ฟอร์ดได้รวบรวมแฟน ๆ และรางวัลในฐานะนักเขียน นักเขียน และผู้วิจารณ์ในหนังสือพิมพ์และออนไลน์ ตอนนี้เขาเพิ่มรายการวิทยุลงในรายการ คอลัมน์ Forde-Yard Dash และ Forde Minutes เป็นสิ่งที่ต้องอ่านสำหรับแฟนกีฬาวิทยาลัยที่กำลังมองหาข่าวเกี่ยว

กับผู้เล่นฟุตบอลและบาสเก็ตบอล โค้ช เกมและทีม 40 อันดับแรกในแต่ละสัปดาห์ ฟอร์ด เช่นเดียวกับ Wetzel เจ้าภาพร่วมของเขา ยังส่งข่าวด่วนเกี่ยวกับกีฬาของวิทยาลัย รายงานล่าสุดจากมหาวิทยาลัย Penn State University เกี่ยวกับการไล่ออกและเปิดเผยการละเมิดนโยบายยาเสพติดภายในของ Joe Paterno โดยโปรแกรมบาสเก็ตบอลที่ มหาวิทยาลัยซีราคิวส์ .

รายได้สโมสรที่เปรียบเทียบได้เพิ่มขึ้น 3.4% ในไตรมาสที่ 4 ปี 2011 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2010 ที่ปรับปรุงแล้ว
รายได้จากการฝึกอบรมส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 7.7% ในไตรมาสที่ 4 ปี 2011 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2010 ที่ปรับแล้ว รายได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2010 ที่ปรับแล้ว ไม่รวมรายได้จากการฝึกอบรมส่วนบุคคลจำนวน 2.6 ล้านดอลลาร์ที่รับรู้สำหรับเซสชันที่หมดอายุและไม่ได้ใช้

กำไรต่อหุ้นปรับลดอยู่ที่ 0.14 ดอลลาร์ในไตรมาส 4 ปี 2554 เทียบกับ 0.06 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในไตรมาส 4 ปี 2553 ผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2554 มีเครดิตภาษีที่น่าพอใจประมาณ 343,000 ดอลลาร์ หรือ 0.01 ดอลลาร์ต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการปรับภาษีรอการตัดบัญชีของรัฐ ผลประกอบการ

ไตรมาส 4 ปี 2553 รวม 1.4 ล้านดอลลาร์สุทธิภาษี หรือประมาณ 0.06 ดอลลาร์ต่อหุ้น ของรายได้จากการฝึกอบรมส่วนบุคคลที่รับรู้สำหรับเซสชันที่หมดอายุและไม่ได้ใช้“การเปิดอย่างนุ่มนวลจะใช้เพื่อแสดงให้แผนกเห็นว่าระบบทั้งหมดทำงานตามที่ต้องการภายใต้ความเครียดจากการเล่นเกมสดและการควบคุมการปฏิบัติงานและการรายงานรายได้นั้นมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่จะประเมินความคืบหน้าของผู้ให้บริการแต่ละแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะอนุญาตให้เปิดเกมต่อสาธารณชนทั่วไปในวันที่ 26 พฤศจิกายน” David Rebuck ผู้อำนวยการ DGE กล่าวในแถลงการณ์ดูเหมือนว่าคาสิโนใหม่จะไม่ปรากฏขึ้นในศรีลังกาโดยไม่ได้ทำการต่อสู้ก่อนในทุกวันนี้ ไม่ว่าดร. Harsha de Silva ที่พูดตรงไปตรง มามีอะไรจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้ว และแน่นอนที่สุดเขาก็ทำอย่างนั้น

และตอนนี้ Dr. de Silva นักเศรษฐศาสตร์และสมาชิกพรรคฝ่ายค้านหลักของศรีลังกาที่รู้จักกันในชื่อ United National Party กำลังท้าทายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจ Lasksham Yapa Abeywardena เกี่ยวกับการตัดสินใจของรัฐบาลเกี่ยวกับโครงการคาสิโนในอนาคตในโคลัมโบ เงินทุน.

ความโปรดปรานพิเศษที่ถูกกล่าวหา De Silva อ้างว่าการเรียกเก็บเงินคาสิโนใหม่ส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบมาเพื่อประโยชน์ของเจ้าพ่อคาสิโนชาวออสเตรเลีย James Packer ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการคาสิโนในออสเตรเลียตลอดจนการร่วมทุนในมาเก๊าและที่อื่น ๆ Packer ตกลงที่จะลงทุน 350 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างตึกระฟ้าสูง 36 ชั้นใจกลางเมืองโคลัมโบ การพัฒนาครั้งใหญ่จะทำหน้าที่เป็นองค์กรคาสิโนและเกมและจะเปิดประตูในปี 2559 ภายใต้ชื่อ Crown Colombo

มันเป็นข้อโต้แย้งของ De Silva ที่การเรียกเก็บเงินคาสิโนที่เสนอในศรีลังกานั้นให้บริการเพื่อให้สัมปทานภาษีกับสิ่งที่เขาเรียกว่า “คาสิโนที่ผิดกฎหมาย” ของ Packerจัดประเภทภายใต้พระราชบัญญัติโครงการพัฒนายุทธศาสตร์ โครงการของ Packer ซึ่งได้รับการกำหนดให้เป็นโครงการพัฒนาแบบผสมผสาน ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ 10 ปีจากรัฐบาล ตลอดจนอัตราภาษีที่ได้รับสัมปทานเพิ่มเติมอีก 6 เปอร์เซ็นต์สำหรับ 12 ปีต่อมา ปี.สมาชิกของ United National Party กล่าวว่า Packer ยังระบุด้วยว่าเขามั่นใจว่าศรีลังกาจะอนุมัติสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการพัฒนาในระหว่างการประชุมประจำปีของ Crown Casino

“นั่นหมายความว่ารัฐสภาศรีลังกาไม่ได้ถูกควบคุมโดยรัฐบาล Mahinda Rajapaksa แต่โดย Casino King ในออสเตรเลีย James Packer” De Silva อ้างสิทธิ์ในระหว่างการบรรยายสรุปของสื่อความคลาดเคลื่อนเมื่อกฎหมายเริ่มขึ้นDe Silva ได้พูดต่อต้านคำแถลงของรัฐบาลว่ากฎหมายคาสิโนในประเทศมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 1988 โดยกล่าวว่าครั้งเดียวที่กฎหมายเพื่อให้ถูกกฎหมายแก่คาสิโนในศรีลังกาได้จัดทำขึ้นเมื่อสามปีที่แล้วภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบธุรกิจคาสิโนฉบับที่ 17 ปี 2553 โดยรัฐบาลราชภักดิ์

เขาระบุว่าการตัดสินใจทำให้คาสิโนถูกกฎหมายในประเทศได้รับการรับรองในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน และไม่มีการออกใบอนุญาตคาสิโน แม้ว่าจะต้องออกให้แก่ผู้ประกอบการคาสิโนภายในวันที่ 1 มกราคม 2555ดังนั้นสมาชิกรัฐสภาอ้างว่าคำแถลงของ Abeywardena และรัฐมนตรีสื่อ Keheliya Rambukwella ว่าไม่มีการออกใบอนุญาตคาสิโนใหม่สำหรับโครงการพัฒนาใหม่จึงเป็นเท็จ

เขาระบุว่าไม่มีคาสิโนใดที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ได้รับใบอนุญาต และเสริมว่าไม่มีทางที่จะโอนใบอนุญาตที่ไม่มีอยู่ได้ นอกจากนี้ เขาอธิบายว่ากฎหมายระบุว่าควรมีการดำเนินการทางกฎหมายกับการดำเนินการคาสิโนใดๆ ที่ดำเนินการโดยไม่มีใบอนุญาต แต่จนถึงขณะนี้ มีเพียงถ้ำเกมในหมู่บ้านเล็กๆ เท่านั้นที่ตกเป็นเป้าหมาย

ก้าวต่อไปนักเศรษฐศาสตร์อ้างว่าเพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากการดำเนินการที่ “ผิดกฎหมาย” รัฐบาลปกครองอนุญาตให้ผู้ประกอบการคาสิโนเหล่านี้มากกว่า 12 เดือนระหว่างการยอมรับกฎหมายและการออกใบอนุญาตDe Silva ได้ท้าทายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงส่งเสริมให้มีการอภิปรายอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับปัญหาคาสิโนของรัฐบาลศรีลังกาในขณะที่เขารู้สึกว่ารัฐบาลและรัฐมนตรีกำลังซ่อนความจริงเกี่ยวกับการพัฒนาคาสิโนในเมืองหลวงด้วยแผนการที่จะย้ายคาสิโนที่ตั้งอยู่ใกล้ๆ โรงเรียนและพื้นที่ทางศาสนายังไม่มีการโต้แย้งจากรัฐบาลต่อข้อเรียกร้องของเดอ ซิลวา ไม่มีใครในรัฐแมสซาชูเซตส์สงสัยว่าคนที่นั่นชอบเล่นการพนัน อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าจะมีการตัดการเชื่อมต่อบางอย่างระหว่างข้อเท็จจริงนั้นกับผลการลงประชามติล่าสุด ซึ่งผู้ลงคะแนนได้ปฏิเสธคาสิโนทางซ้ายและขวาทั่วทั้งรัฐ ข้อความดูเหมือนว่าคาสิโนจะไม่เป็นไร – ตราบใดที่พวกเขาไม่ได้อยู่ในสนามหลังบ้านของตัวเอง

ไม่อยู่ใกล้ฉันแม้แต่ผู้ว่าการ Deval Patrick ก็ยังบอกว่าเขาไม่ต้องการคาสิโนในบ้านเกิดของเขาที่ริชมอนด์ ในขณะที่ Robert DeLeo ประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าเขาจะลงคะแนนให้กับหนึ่งใน Winthrop โปรดทราบว่าใน ทางทฤษฎีแล้ว ทั้งคู่ชอบการพนันแบบขยายในรัฐ ตราบใดที่ไม่ได้ลงจอดในที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่

แต่ผู้สนับสนุนต่อต้านคาสิโนบางคนกำลังอ่านคะแนนเหล่านี้ในอีกทางหนึ่ง พวกเขาพูดมาตลอดว่าคาสิโนไม่ดีต่อชุมชนและรัฐโดยรวม และพวกเขาต้องการหยุดการขยายคาสิโนก่อนที่จะเริ่มด้วยซ้ำ ไม่นานมานี้ กลุ่มผู้คัดเลือกจากสี่เมืองในแมสซาชูเซตส์ได้สร้างกลุ่มพันธมิตรต่อต้านคาสิโนเมโทรเวสต์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่อุทิศตนเพื่อยกเลิกกฎหมายคาสิโนและหยุดคาสิโนใดๆ ก็ตามจากการสร้างขึ้นในรัฐของพวกเขา ตอนนี้พวกเขากล่าวว่างานของพวกเขามีผลกระทบที่กลุ่มได้บรรลุวัตถุประสงค์และจะยุบในไม่ช้า